Regulamin zwiedzania jednostki

Indywidualne i grupowe zwiedzanie obserwatorium

Od 1 kwietnia 2016 można zwiedzać obserwatorium w terminach i na zasadach uzgodnionych z właścicielami (najlepiej pod adresem: magdagemini@gmail.com, ewentualnie pod telefonem: 515-792-958).

Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane zapraszamy również do podejmowania prac społecznych na rzecz OAKJ.


Obserwatorium jest własnością prywatną, grzecznościowo udostępnianą zwiedzającym. Jest miejscem o szczególnym charakterze i wypada się tu zachować w najwyższym stopniu godnie.

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad podanych w regulaminie.

Właściciele


 Regulamin:

  1. Nie wjeżdżać samochodem na teren obserwatorium, jeśli nie uzyskano na to zgody właścicieli. Pojazdy należy parkować na gminnym bezpłatnym parkingu, położonym wzdłuż drogi dojazdowej, około 100 metrów przed obserwatorium. Dalej podążamy pieszo. Przydomowe miejsca parkingowe są przewidziane dla właścicieli obserwatorium i członków ich rodziny, a także dla niektórych gości specjalnych.
  2. Na dojściach oraz na samym terenie obserwatorium nie należy: niczego niszczyć, rozniecać ognia, palić papierosów, pozostawiać śmieci, hałasować, używać świateł (np. latarek), stwarzać zagrożeń dla ludzi i sprzętu.
  3. W kontaktach z właścicielami i czasowymi rezydentami obserwatorium zachowywać się taktownie i bez manifestacji jakichkolwiek roszczeń.
  4. Swoboda poruszania się po terenie obserwatorium jest ograniczona ogólnie przyjętymi zasadami kulturalnego zachowania się na czyjejś prywatnej posesji. Nie wypada zaglądać przez okna, próbować wchodzić do kopuł, zbytnio zbliżać się do wolnostojących instrumentów czy innych astronomicznych lub gospodarczych urządzeń lub budowli. W szczególności kategorycznie zabrania się wchodzenia na anteny i na wieżę.
  5. Wejście do pomieszczeń odbywa się za zaproszeniem/przyzwoleniem właścicieli, którzy mogą zażądać zdjęcia obuwia.
Print Friendly, PDF & Email
Share

Komentowanie jest wyłączone.