Historia

Historia powstania naszego obserwatorium

Budowa obserwatorium trwa od 1998 roku. Odbywa się na prywatnej posesji i za prywatne środki Magdaleny i Bogdana Wszołków. Budowniczym przyświeca idea utworzenia placówki dla zdobywania i szerzenia wiedzy o niebie, jako środowisku, z którego człowiek wyrasta i które ma czynić sobie poddanym. Każdy, którego duch ciągnie ku wzrostowi, jest tu mile widzianym gościem, uczniem, współpracownikiem. Miejsce jest uświęcone ogromnym trudem budujących i odczuwalną pomocą „z nieba”. Poprzez przybliżanie ludziom tego nieba, ma służyć celom szlachetnym i wzniosłym.

Na początek zbudowano tu budynek główny oraz dwie 5-metrowe kopuły dla teleskopów optycznych. W 2012 roku stanął w obserwatorium pierwszy radioteleskop, 9-metrowa amerykańska antena satelitarna, która zanim została przeniesiona do Rzepiennika, przez 10 lat pracowała w Psarach koło Kielc.

W roku 2014 sprowadzono do obserwatorium naziemną amerykańską stację satelitarną. Jest to antena wojskowa o średnicy czaszy 5.4 m, zdolna w szybkim tempie skierować się na dowolny kierunek na niebie. Instrument pracował dla wojska w latach 2004 – 2010 w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. W połączeniu z satelitą zwiadowczym ICONOS II był w stanie obrazować obszar od Hiszpanii po Ural ze zdolnością rozdzielczą pozwalającą odczytywać numery rejestracyjne samochodów. W roku 2010 zlikwidowano Centrum Satelitarne w Psarach oraz Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych (SCOR) w Komorowie. Dzięki zapobiegliwości Bogdana Wszołka instrumenty uniknęły zniszczenia i aktualnie znacznie podnoszą prestiż tutejszego obserwatorium.

Przy skromnych środkach finansowych inwestorów, budowa obserwatorium postępuje powoli. Nie pobiera się opłat za szerzenie wiedzy astronomicznej, ani nie planuje się tego robić w przyszłości. Mile widziane są osoby sprzyjające rozwojowi obserwatorium i lepszemu wypełnianiu jego społecznej misji. Można pomagać dobrą radą, pracami porządkowymi, usługami specjalistycznymi przy montażu i uruchamianiu instrumentów, współtworzeniem nowych stanowisk obserwacyjnych – zarówno naukowych jak dydaktycznych, oraz na wiele innych sposobów. Wszelkie przypadki pomocy są rejestrowane w kronikach obserwatorium.

Od 2015 roku, ogłoszonego Międzynarodowym Rokiem Światła, można w obserwatorium zwiedzać astronomiczną ścieżkę dydaktyczną. Dwanaście plansz, opracowanych przez astronomów ze Stowarzyszenia Astronomia Nova, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sposób przystępny przybliża najistotniejsze zagadnienia astronomii współczesnej. Ścieżkę zorganizowano z myślą o grupach szkolnych, turystycznych oraz o osobach indywidualnych. Zwiedza się ją na ogół samodzielnie, bez pomocy przewodników. Ze względu na duże nagromadzenie treści, warto studiować plansze „na raty”, odwiedzając ścieżkę wielokrotnie. Dociekliwsi mogą sobie poszerzyć wiedzę w kontakcie z astronomem lub korzystając z astronomicznych stron internetowych.

Obserwatorium ma honorowy i merytoryczny patronat Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.oa.uj.edu.pl) oraz Stowarzyszenia Astronomia Nova (www.astronomianova.org).

Galeria:

Print Friendly, PDF & Email
Share

Komentowanie jest wyłączone.