IX Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova”

Rzepiennik Biskupi, 29 – 30 września 2017

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Astronomia Nova

Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim

Komitet organizacyjny:

Dr Bogdan Wszołek (OAKJ, AN)

Dr Agata Kołodziejczyk (ESTEC ESA, OAKJ, AN)

Dr Agnieszka Kuźmicz (CFT PAN, OAUJ, OAKJ, AN)

Zapraszamy zwłaszcza młodych uczonych (magistrantów, doktorantów) do udziału w konferencji i zaprezentowania wyników swoich pierwszych zmagań na polu nauki w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki oraz dziedzin pokrewnych.

Nie będzie pobierana żadna opłata konferencyjna. Prosi się instytucje macierzyste uczestników konferencji o pokrycie kosztów ich udziału w ramach delegacji. Sugerowany czas na wygłoszenie referatu wynosi 10 minut. Przyczynki zostaną opublikowane w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2018.

Konferencja odbędzie się w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi (OAKJ) w Rzepienniku Biskupim. Zgłoszenia udziału, wraz z tematem, rodzajem (referat/plakat) i krótkim abstraktem przyczynku, prosimy kierować na poniższy adres do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Dr Bogdan Wszołek

Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

bogdan@ajd.czest.pl

bogdan.wszolek@gmail.com

Plakat do pobrania

Konferencja współfinansowana w ramach umowy 889/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Komentowanie jest wyłączone.