Relacja z Wielkiego Otwarcia

Spis treści

Dzień otwarcia obserwatorium w Rzepienniku Biskupim

W poniedziałek 8 czerwca odbyła się zasadnicza uroczystość otwarcia obserwatorium 
w Rzepienniku Biskupim. W Międzynarodowym Roku Światła, w oktawie Bożego Ciała, dokładnie 18 lat po uroczystej kanonizacji Królowej Jadwigi, na terenie obserwatorium zgromadziło się ponad 10 osób duchownych, kosmonauta, ponad 20 astronomów oraz kilkaset innych osób, pragnących uczestniczyć w oficjalnej uroczystości otwarcia, nadania imienia oraz poświęcenia obserwatorium. Uroczystość rozpoczęto o godzinie 11 polową mszą świętą, której przewodniczył ks. bp. Stanisław Salaterski z Tarnowa. Mszę koncelebrowali księża: prof. dr hab. Michał Heller, prof. dr hab. Stanisław Wszołek, dr hab. Tadeusz Pabjan, proboszcz parafii Rzepiennik Biskupi Piotr Witecki, proboszcz parafii Turza Zenon Macko oraz wikariusz Andrzej Wszołek, który wygłosił homilię. Muzyczną oprawę nabożeństwa zabezpieczył chór Marianus kierowany przez Piotra Burkota.

Pod koniec mszy świętej ks. bp. Stanisław Salaterski wygłosił uroczystą mowę na otwarcie obserwatorium i zaprosił właścicieli Magdalenę i Bogdana Wszołków do oficjalnego nadania mu imienia Królowej Jadwigi. Następnie odbyła się ceremonia poświęcenia instrumentów 
i obiektów na całym terenie obserwatorium.

W drugiej części uroczystości otwarcia wykłady o charakterze astronautycznym, astronomicznym i kosmologicznym wygłosili odpowiednio gen. Mirosław Hermaszewski, prof. Virginia Trimble oraz ks. prof. Michał Heller. Na stoiskach rozprowadzano m.in. książki napisane przez ks. Hellera, na których autor składał dedykacje i autografy. Pomiędzy wykładami, a w większej mierze po ich zakończeniu, uroczystość uświetniali swoimi występami przyjezdni i miejscowi artyści. Dawid Rudnicki z Krakowa skomponował utwór „Astronomia Nova” i zagrał go na trąbce. Agata Kołodziejczyk zaśpiewała piosenkę „Widziałam orła cień” przy akompaniamencie muzyki w wykonaniu Dawida Rudnickiego 
i Pawła Kołodziejczyka. Miejscowe zespoły artystyczne działające w ramach GOK (Marianus, Sarmaci, Rzepioki oraz strażacka orkiestra dęta), dały wspaniałe koncerty 
i przedstawienia. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Turzy, pracownice GOK oraz Krystyna Roman, Klaudia Beściak oraz Wanda i Karolina Kusiak przygotowywały 
i rozprowadzały wśród uczestników kanapki i inne posiłki.

Znamienici goście

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością m.in.:
Gen. Mirosław Hermaszewski
Ks. bp. dr Stanisław Salaterski
Ks. prof. dr hab. Michał Heller
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek
Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan
Ks. prob. Zenon Macko
Ks. prob. Piotr Witecki
Ks. Maciej Igielski
Ks. Andrzej Wszołek
Prof. dr hab. Marek Biesiada (astronom, Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Bożena Czerny (astronom, CAMK PAN, Warszawa)
Prof. dr hab. Michał Ostrowski (astronom, Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Prof. dr hab. Agnieszka Pollo (astronom, Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Prof. Virginia Trimble (astronom, Irvine University, California, USA)
Prof. dr hab. Edwin Wnuk (astronom, Uniwersytet Poznański)
Prof. dr hab. Stanisław Zoła (astronom, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ)
Dr hab. Włodzimierz Godłowski (astronom, Uniwersytet Opolski)
Dr hab. Agnieszka Kryszczyńska (astronom, Prezes PTA, Uniwersytet Poznański)
Dr hab. Maciej Mikołajewski (astronom, UMK w Toruniu, Redaktor Naczelny URANII)
Dr Jadwiga Biała (astronom, Planetarium w Olsztynie)
Dr Henryk Brancewicz (astronom, Prezes Honorowy PTMA)
Dr Michał Drahus (astronom, Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Dr Marek Jamrozy (astronom, Obserwatorium Astronomiczne UJ, wiceprezes AN)
Dr Stefan Janta (astronom, Planetarium w Chorzowie)
Dr Agata Kołodziejczyk (Instytut Nauk o Środowisku UJ)
Dr Agnieszka Kuźmicz (astronom, Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Dr Adam Michalec (astronom, Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Dr Janusz Nicewicz (astronom, Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Dr Stanisław Ryś (astronom, Obserwatorium Astronomiczne UJ)
Dr Michał Siwak (astronom, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Zbigniew Bajorek (przewodniczący Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski)
Mieczysław Borkowski (Planetarium PTMA w Łodzi)
Dawid Chrobak (Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn)
Mieczysław Janusz Jagła (Prezes PTMA)
Marek Karaś (Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski)
Renata Kolivoskova (astronom, Planetarium w Preshov, Słowacja)
Bożena Kwitowska (prezes Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej)
Roman Łucarz (Starosta Tarnowski)
Dominik Pasternak (dyrektor MOA w Niepołomicach)
Dawid Rudnicki (kompozytor i artysta krakowski)
Wojciech Skruch (Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego)
Tomasz Stelmach (radny powiatu tarnowskiego)
Robert Szaj (prezes Fundacji Nicolaus Copernicus)
Roman Tomcik (astronom, Planetarium i Obserwatorium w Preshov, Słowacja)

Listy gratulacyjne

Na ręce budowniczych obserwatorium złożono bezpośrednio lub korespondencyjnie listy gratulacyjne i wyrazy uznania w imieniu:
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
California Institute of Technology (USA)
Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
Centrum Edukacji Astronomiczno Astronautycznej w Cieszęcinie
Centrum Rozrywki i Wiedzy w Częstochowie
Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. JPII w Parzynowie
Diecezji Tarnowskiej
Europejskiej Agencji Kosmicznej
Francuskiego Towarzystwa Astronomicznego
Fundacji For Science
Fundacji Nicolaus Copernicus
Głównego Obserwatorium Astronomicznego Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie
Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
Instytutu Radioastronomii Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie
Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego
Międzynarodowej Unii Astronomicznej
Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach
Narodowego Uniwersytetu Morskiego w Odessie
Obserwatorium Astronomicznego Rosyjskiej Akademii Nauk w Pułkowie (St Petersburg) Obserwatorium Astronomicznego Pic du Midi (Francja)
Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Preshov (Słowacja)
Planetarium Śląskiego i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie
Planetarium w Łodzi
Politechniki Częstochowskiej
Politechniki Lwowskiej
Politechniki Rzeszowskiej
Politechniki Śląskiej
Politechniki Wrocławskiej
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (które objęło też patronatem OAKJ)
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
Polskiego Towarzystwa Rakietowego
Polskiego Związku Krótkofalowców
Sejmiku Małopolskiego
Specjalnego Obserwatorium Astrofizycznego Rosyjskiej Akademii Nauk (Arhyz, Kaukaz)
Starostwa Tarnowskiego
Stowarzyszenia Astronomia Nova (które objęło też patronatem OAKJ)
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Uniwersytetu Ivana Franko we Lwowie
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytetu Paula Sabatiera w Tuluzie
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Uniwersytetu Poznańskiego
Uniwersytetu Śląskiego
Uniwersytetu Świętokrzyskiego w Kielcach
Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie
Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydawnictwa Copernicus Center Press w Krakowie
Wydawnictwa Uranii

Galeria

Fotografie

Poniżej galerię zdjęć z dnia otwarcia. Wszystkim autorom zdjęć bardzo dziękujemy za udostępnienie materiałów. Autorzy zdjęć:

  • Artur Kuźmicz
  • Paweł Kołodziejczyk
  • Andrzej Chwastek
  • Daniel Karczmit
« z 5 »

Filmy

Relacje w mediach

Relacja wideo z portalu Pogorze24.pl:

Inne relacje:

Podziękowania

Właściciele OAKJ składają serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli 
w przygotowaniach i w przebiegu dni otwarcia obserwatorium. W sposób szczególny dziękujemy ks. bp. dr. Stanisławowi Salaterskiemu za przewodniczenie uroczystej mszy świętej i poświęcenie obiektu. Dziękujemy najserdeczniej wszystkim księżom koncelebrującym mszę świętą. Księdzu proboszczowi Piotrowi Witeckiemu składamy szczególne podziękowanie za przygotowanie wszystkiego, co było potrzebne do przeprowadzenia nabożeństwa i za doskonałe pełnienie honorów gospodarza parafii. Podziękowanie kierujemy także pod adresem ks. wikariusza Macieja Igielskiego oraz sióstr służebniczek za duże zaangażowanie w organizację ceremonii otwarcia i poświęcenia obserwatorium.

Wspaniałym wykładowcom, ks. Michałowi Hellerowi, prof. Virgini Trimble, prof. Bożenie Czerny i gen. Mirosławowi Hermaszewskiemu dziękujemy za przybycie i wspaniałe uświetnienie uroczystości swoimi wystąpieniami, a także mniej formalnymi kontaktami 
z publicznością.

Dziękujemy przedstawicielom władz samorządowych, którzy przybyli na uroczystość. Najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Pana Marka Karasia – wójta Rzepiennika Strzyżewskiego – za wieloraką i bardzo znaczącą pomoc (w tym poprawienie drogi dojazdowej, oznakowanie dojazdów, organizacja parkingów). Radnym Gminy Rzepiennik Strzyżewski, z ich przewodniczącym Zbigniewem Bajorkiem na czele, dziękuję za podejmowanie decyzji sprzyjających rozwojowi obserwatorium. Ogromne podziękowanie adresujemy do Pani Haliny Hołdy, dyrektorki GOK, która najbardziej zaangażowała się koncepcyjnie, organizacyjnie i wykonawczo w proces przygotowania i przeprowadzenia dni otwarcia obserwatorium.

Dziękujemy podległym Panu Wójtowi i Pani Dyrektor GOK pracownikom i lokalnym zespołom artystycznym, że z zapałem pracowali i występowali na rzecz uświetnienia ceremonii otwarcia. Pięknym prezentem dla obserwatorium stały się malowidła ścienne na kopułach. Dziękujemy głównie pani Renacie Gogola, która z pomocą Marii Kurzeji, Marka Karasia, Jakuba Chołdy i innych wykonała ten niezwykły dar. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy ku przedstawicielom wszelkich mediów, którzy z oddaniem gromadzili materiały i nagłaśniali sprawy dotyczące budowy i otwarcia obserwatorium. Dziękujemy też tym wszystkim, którzy zadbali o gastronomiczną stronę uroczystości. Szczególne uznanie i wdzięczność kierujemy tu ku Krystynie Roman, która z ogromnym zaangażowaniem pracowała bezinteresownie w sumie przez kilka dni.

Chyba największe łaski u świętej Jadwigi Królowej i uznanie wśród wtajemniczonych zaskarbiła sobie, swoją pracą dla uświetnienia uroczystości otwarcia obserwatorium, Agata Kołodziejczyk, która wzięła na siebie ciężar merytorycznego przygotowania i osobistego poprowadzenia uroczystości. Dziękujemy Ci Agatko!

Print Friendly, PDF & Email
Share

Komentowanie jest wyłączone.