X Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova”

Rzepiennik Biskupi, 28 – 29 września 2018

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Astronomia Nova

Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim

Komitet naukowy:

Virginia Trimble (Univ. of California, Irvine, USA)
Ivan L. Andronov (Odessa National Maritime University, Ukraina)
Marek Biesiada (Uniwersytet Śląski, Polska)
Bożena Czerny (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa, Polska)
Michał Drahus (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
Piotr Flin (Uniwersytet Kielecki, Polska)
Agnieszka Pollo (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

Komitet organizacyjny:

Bogdan Wszołek (OAKJ, AN)

Agnieszka Kuźmicz (CFT PAN, OAUJ, OAKJ, AN)

Agata Kołodziejczyk (OAKJ, AN)

Zapraszamy zwłaszcza młodych uczonych (magistrantów, doktorantów) do udziału w konferencji i zaprezentowania wyników swoich pierwszych zmagań na polu nauki w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki oraz dziedzin pokrewnych.

Nie będzie pobierana żadna opłata konferencyjna. Prosi się instytucje macierzyste uczestników konferencji o pokrycie kosztów ich udziału w ramach delegacji. Sugerowany czas na wygłoszenie referatu wynosi 10 minut. Przyczynki zostaną opublikowane w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2019.

Konferencja odbędzie się w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi (OAKJ) w Rzepienniku Biskupim. Zgłoszenia udziału, wraz z tematem, rodzajem (referat/plakat) i krótkim abstraktem przyczynku, prosimy kierować na poniższy adres do dnia 15 września 2018 roku.

Dr Bogdan Wszołek

Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

bogdan.wszolek@gmail.com

Plakat do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Share

Komentowanie jest wyłączone.